CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN & SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT

Sức khỏe cộng đồng là hạnh phúc của chúng tôi!

en

Các hóa chất SPECIFIC PROTEINS (chất đạm đặc biệt) của SPINREACT (TÂY BAN NHA)

Các hóa chất SPECIFIC PROTEINS (chất đạm đặc biệt) của SPINREACT (TÂY BAN NHA)
Mã số : 166

 Các hóa chất SPECIFIC PROTEINS  của SPINREACT (TÂY BAN NHA)

 
TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH
ASO LATEX. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm Anti-Streptolycin O)
100 Tests Hộp
ASO TURBI 1x45ml/1x5ml/1x1ml định lượng
(Xét nghiệm ngưng kết tìm Anti-Streptolycin O)
100 Tests Hộp
CRP LATEX. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm C-Reactive protein trong nhiễm trùng)
100 Tests Hộp
CRP TURBI 1x45ml/1x5ml/1x1ml định lượng
Xét nghiệm ngưng kết tìm C-Reactive protein trong nhiễm trùng)
100 Tests Hộp
RF LATEX. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm yếu tố dạng thấp (Rheumatoid factor) trong máu)
100 Tests Hộp
RF TURBI 1x45ml/1x5ml/1x2ml định lượng
(Xét nghiệm ngưng kết tìm yếu tố dạng thấp (Rheumatoid factor) trong máu)
100 Tests Hộp
ASO/CRP/RF CONTROL. Low Level  4x1ml 20 Test Hộp
ASO/CRP/RF CONTROL. Hight Level  4x1ml 20 Test Hộp
WR TEST. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm WR(thấp khớp) trong máu)
100 Tests Hộp
RPR CARBON. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm Rapid Plasma Reagin(giang mai) trong máu)
150 Tests Hộp
RPR CARBON. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm Rapid Plasma Reagin (giang mai) trong máu)
500 Tests Hộp
TPHA. Microplate agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm Treponema pallidum Haemagglutination Assay (giang mai) trong máu)
100 Tests Hộp
VDRL. Stabilized Antigen. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm kháng thể giang mai (Veneral disease research laboratory test) trong máu)
250 Tests Hộp
hCG LATEX. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tầm soát thai kì sớm)
100 Tests Hộp
IM LATEX. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm yếu tố IM trong viêm họng)
20 Tests Hộp
IM LATEX. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm yếu tố IM trong viêm họng)
50 Tests Hộp
TOXO LATEX. Slide agglutination
(Xét nghiệm ngưng kết tìm Toxoplasmosis trong máu)
100 Tests Hộp
Salmonella Paratyphi AH, AO, BH, BO, CH, CO
(Xét nghiệm tìm kháng nguyên bệnh thương hàn)
100 Tests Hộp
Salmonella Paratyphi AH, AO, BH, BO, CH, CO
(Xét nghiệm tìm kháng nguyên bệnh thương hàn)
1x50 mL Hộp
Salmonella Typhi H, O
(Xét nghiệm tìm kháng nguyên H,O bệnh thương hàn)
100 Tests Hộp
Salmonella Typhi H, O
(Xét nghiệm tìm kháng nguyên H,O bệnh thương hàn)
1x50 mL Hộp

 

 


HOTLINE

(028) 62661234