VN

BIOCHEMISTRY ANALYZER

Full Automated Biochemistry Analyzer KENZA 240 TX/ISE -     Up to 240 Tests/hour -     Manufacturer: BIOLABO -     Country of Origin: FRANCE -     Quality ...
Full Automated Biochemistry Analyzer KENZA 450 TX -     Up to 420 tests/hour -     Manufacturer: BIOLABO -     Country of Origin: FRANCE -     Quality ...
Mô tả chung:- Các phương pháp đo: Điểm cuối, động học, đánh dấu thời gian và đo hấp thụ.- Dải bước sóng đo: 340-670nm.- Có thể cài đặt lên đến 200 ...