VN

Tags: ASAN

Helicobacter urease test using biopsy
The Asan Easy Test hCG is a chromatographic immunoassay for the rapid qualitative determination the presence of hCG in urine at the sensitivity of 25 mIU/ml.
Sản phẩm này nhằm thu thập, vận chuyển và bảo quản niêm mạc mũi, hầu họng... để kiểm tra Virus, Chlamydia, Mycoplasma và Ureaplasma 
Updating.... 
Updating....