EN

DUNG DỊCH RỬA MÁY HẰNG NGÀY (2118 / 7118)

Mã số: 202307-0219
DUNG DỊCH RỬA MÁY HẰNG NGÀY (2118 / 7118)
DUNG DỊCH RỬA MÁY HẰNG NGÀY (2118 / 7118)

DUNG DỊCH RỬA MÁY HẰNG NGÀY (2118/7118)

REF 2118 -  Không có Ammonium Biflouride

REF 7118 -  Có Ammonium Biflouride

 

Mục đích sử dụng

Dòng chảy phải được làm sạch sau cuối buổi làm việc để loại bỏ các protein trong máu còn sót lại. DAILY CLEANER? Hoặc DAILY RINSE? là các yêu cầu rửa máy hằng ngày và nó thật sự cần thiết để tối ưu hóa hoạt động của máy.

 

Thành phần

REF 2118

Dung dịch pha nước rửa hằng ngày

1 x 90 mL

HCl (0.1 N) và muối

6 lọ bột dùng để pha nước rửa

Pepsin (0.50 g)

REF 7118

Dung dịch pha nước rửa hằng ngày

1 x 90 mL

HCl (0.2 N) và NH5F2 (0.05N) và muối

6 lọ bột dùng để pha nước rửa

Pepsin (0.50 g)

Ý kiến bạn đọc