EN

ĐIỆN CỰC THAM CHIẾU EASYLYTE (2152)

Mã số: 202308-0233

ĐIỆN CỰC THAM CHIẾU EASYLYTE

REF 2152

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Điện cực tham chiếu dùng để so sánh và đối chiếu các giá trị của các điện cực Natri (Na+), Kali (K+), Clo (Cl-), Caxi (Ca++), Liti (Li+) và pH (Units) trên các máy xét nghiệm EasyLyte.

 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Điện cực tham chiếu EasyLyte nên được bảo quản ở nơi mát mẻ và khô ráo.

 

CẢNH BÁO

Điện cực tham chiếu EasyLyte không chứa bất kỳ thành phần hoạt chất nào. Do đó, không có cảnh báo. Vui lòng tiêu hủy sản phẩm theo quy định của địa phương.

 

HẠN SỬ DỤNG

Hạn sử dụng của điện cực tham chiếu EasyLyte được in trên nhãn của sản phẩm.

Ý kiến bạn đọc