EN

ĐIỆN CỰC THAM CHIẾU EASYSTAT/ EASYBLOODGAS/ EASYELECTROLYTE (6204)

Mã số: 202307-0231

ĐIỆN CỰC THAM CHIẾU EASYSTAT/ EASYBLOODGAS/ EASYELECTROLYTE

REF 6204

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Điện cực tham chiếu dùng để so sánh và đối chiếu các giá trị của các điện cực Natri (Na+), Kali (K+), Clo (Cl-), Caxi (Ca++) và pH (Units) trên các máy xét nghiệm EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Điện cực tham chiếu EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte nên được bảo quản ở nơi mát mẻ và khô ráo.

CẢNH BÁO

Điện cực tham chiếu EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte không chứa bất kỳ thành phần hoạt chất nào. Do đó, không có cảnh báo. Vui lòng tiêu hủy sản phẩm theo quy định của địa phương.

HẠN SỬ DỤNG

Hạn sử dụng của điện cực tham chiếu EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte được in trên nhãn của sản phẩm.

Ý kiến bạn đọc