EN

EASY QC (2814 / 2815)

Mã số: 202307-0220

EASY QC (2814 / 2815)

Kiểm soát chất lượng hai cấp độ, được kiểm định

Kiểm soát chất lượng ba cấp độ, được kiểm định

Level 1 (Bình thường), Level 2 (Bất thường - Cao), Level 3 (Bất thường - Thấp)

"Vui lòng tham khảo phần Kiểm soát chất lượng trong hướng dẫn sử dụng của người điều hành để có hướng dẫn chi tiết. Xin lưu ý tất cả các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa được nêu trong hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng vật liệu sinh học."

 

Mục đích Sử dụng

Chỉ dùng cho mục đích chẩn đoán ngoài cơ thể. Để đánh giá hiệu suất của các hệ thống phân tích điện giải.

 

Mô tả Sản phẩm

EasyQC là các dung dịch muối, chất đệm, albumin bò và chất bảo quản. EasyQC không chứa huyết tương người hoặc sản phẩm từ huyết tương người. Đặc biệt không cần lưu ý khi xử lý sản phẩm, ngoài việc tuân thủ các biện pháp thông thường khi xử lý các mẫu máu.

 

Bảo quản và ổn định

Chất kiểm soát nên được bảo quản ở nhiệt độ 2° đến 8°C và có thể sử dụng đến ngày hết hạn trên chai.

 

Sử dụng

1/ Rót chất kiểm soát vào cốc mẫu, như Medica REF 2843

2/ Phân tích như một mẫu trong vòng 5-10 phút để tránh bay hơi.

3/ Việc sử dụng phần Kiểm soát chất lượng trong hướng dẫn sử dụng được khuyến khích

4/ Đậy kín chai ngay sau khi lấy mẫu và bảo quản ở nhiệt độ 2° đến 8°C.

5/ QUAN TRỌNG: Không gỡ bỏ đầu nút nhỏ giọt. Không bao giờ chèn bất kỳ vật thể nào vào chai kiểm soát.

Khi tuân thủ theo các hướng dẫn trước đó, QC sẽ ổn định trong vòng 8 tuần kể từ ngày chai được mở lần đầu.

 

Hạn chế

Các QC này được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong đánh giá hiệu suất của các máy phân tích điện giải, bao gồm bộ phân tích EasyLyte và EasyElectrolytes, và không nên thay thế cho các khía cạnh khác của kiểm soát chất lượng tổng thể, như hiệu chuẩn, bảo trì và ghi chép. Tất cả các mức của vật liệu kiểm soát này đều có màu vàng nhạt rõ ràng. Sự xuất hiện mờ hoặc đục có thể chỉ ra sự thay đổi của sản phẩm.

 

Các giới hạn mong muốn

Các giới hạn mong muốn (giá trị tính bằng mmol/L) cho các lô EasyQC được liệt kê ở mặt sau của tờ hướng dẫn. Khoảng 95% các giá trị trung bình từ tất cả các máy phân tích EasyLyte và EasyElectrolytes, hoạt động theo thông số kỹ thuật, dự kiến sẽ nằm trong các phạm vi này.

Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm đã xem