EN

EASY QC KHÍ MÁU VÀ ĐIỆN GIẢI MỨC ĐỘ 1/2/3 (6303/6304/6305)

Mã số: 202308-0245

EASY QC KHÍ MÁU VÀ ĐIỆN GIẢI

MỨC ĐỘ 1 - REF 6303

MỨC ĐỘ 2 - REF 6304

MỨC ĐỘ 3 - REF 6305

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Để theo dõi hiệu suất của máy phân tích EasyStat và EasyBloodGas. Tham khảo mục “Phân tích QC” trong sách hướng dẫn để biết thêm thông tin chi tiết.


HOẠT CHẤT

EasyQC chứa bicarbonate đệm và dung dịch điện phân cân bằng với hỗn hợp chính xác của O2 và CO2. QC này không chứa chất bảo quản hoặc nguyên vật liệu từ người.


MÔ TẢ SẢN PHẨM
EasyQC có sẵn để theo dõi hiệu xuất của máy phân tích tại các điểm khác nhau trong phạm vi lâm sàng. Nó được đóng gói trong ống thủy tinh chứa 1.7mL dung dịch. Mỗi hộp được đóng gói 30 ống.


LƯU TRỮ VÀ ỔN ĐỊNH
Bảo quản ở nhiệt độ từ
4–25°C. Giá trị sẽ bị thay đổi nếu bảo quản ở nhiệt độ lớn hơn 30°C trong thời gian dài. KHÔNG ĐÔNG LẠNH. Loại bỏ QC vượt quá ngày hết hạn được ghi trên nhãn sản phẩm.


KHUYÊN DÙNG
Chạy QC một lần trước khi phân tích các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. QC có thể được chạy bất cứ lúc nào để theo dõi hiệu suất của máy phân tích. Sử dụng ngay lập tức sau khi mở mở nắp, làm theo hướng dẫn từng bước từ 1 – 5 trong tờ này.


CÁC GIÁ TRỊ DỰ KIẾN

Các giá trị được chỉ định cho từng cấp độ của một lô QC được dựa trên kết quả của nhiều thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của Medica. Khoảng 95% của máy phân tích EasyStat và EasyBloodGas hoạt động theo thông số kỹ thuật, dự kiến sẽ nằm trong phạm vi được liệt kê trên tờ này.

Tags:MEDICA, QC
Ý kiến bạn đọc