EN

MÔ ĐUN THUỐC THỬ EASYBLOODGAS (6101)

Mã số: 202307-0225

MÔ ĐUN THUỐC THỬ EASYBLOODGAS

REF 6101

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mô đun thuốc thử EasyBloodGas được dùng để xác định định lượng pH, pCO2 và pO2 trên máu toàn phần bằng máy phân tích EasyBloodGas.

 

MẪU THỬ

Máu toàn phần

 

THÀNH PHẦN

Mô đun thuốc thử EasyBloodGas (REF 6101)

Dung dịch hiệu chuẩn A, 550 mL

7.30 – 7.50 pH

30 – 40 mmHg CO2

125 – 175 mmHg O2

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm

Dung dịch hiệu chuẩn B

300mL 6.80 – 7.00 pH

66 – 76 mmHg CO2

0 mmHg O2

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm

Dung dịch rửa, 700mL

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm

Thùng chứa chất thải

 

QC

REF 6303 – EBG QC KIT - CẤP ĐỘ 1

REF 6304 – EBG QC KIT - CẤP ĐỘ 2

REF 6305 – EBG QC KIT - CẤP ĐỘ 3

 

Ý kiến bạn đọc