EN

MÔ ĐUN THUỐC THỬ EASYLYTE Na/K/Ca/pH (2123)

Mã số: 202307-0222

EASYLYTE Na/K/Ca/pH SOLUTIONS PACK

REF 2123 - 800mL

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mô đun thuốc thử EasyLyte Na/K/Ca/pH được sử dụng để đo định lượng Natri (Na+), Kali (K+), Canxi (Ca+) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu của người trên máy xét nghiệm EasyLyte.

Các phép đo pH chỉ được sử dụng để chuẩn hóa kết quả Canxi ở pH bằng 7.40 Units và không dùng cho mục đích chuẩn đoán.

 

MẪU THỬ

Máu toàn phần sử dụng ống xét nghiệm Lithuium-Heparin Hoặc Sodium Heparin

Huyết thanh

 

THÀNH PHẦN

800mL mô đun thuốc thử (REF 2123)

Dung dịch hiệu chuẩn A, 800 mL

145.0 mmol/L Na +

4.0 mmol/L K +

1.25 mmol/L Ca+ +

7.40 units pH

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm

Dung dịch hiệu chuẩn B, 180mL

80.0 mmol/L Na +

10.0 mmol/L K +

2.50 mmol/L Ca+ +

6.80 units pH

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm

Thùng chứa chất thải

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

REF 2814 – Bi-Level QC Kit, Medica

REF 2815 – Tri-Level QC Kit, Medica

 
Ý kiến bạn đọc