EN

MÔ ĐUN THUỐC THỬ EASYLYTE Na/K/Cl (2121)

Mã số: 202307-0221

                                                                                                           

EASYLYTE Na/K/Cl SOLUTIONS PACK

REF 2121 - 800mL

                                                           

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mô đun thuốc thử EasyLyte Na/K/Cl được sử dụng để đo định lượng Natri (Na+), Kali (K+) và Clo (Cl−) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu của người trên máy xét nghiệm EasyLyte.

                                                                                                                       

MẪU THỬ

Máu toàn phần sử dụng ống xét nghiệm Lithuium-Heparin Hoặc Sodium Heparin

Huyết thanh

Nước tiểu (Chỉ dành cho Na, K, Cl)

 

THÀNH PHẦN

800mL mô đun thuốc thử (REF 2124)

Dung dịch hiệu chuẩn A, 800 mL

140.0 mmol/L Na +

4.0 mmol/L K +

125.0 mmol/L Cl –

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm   

Dung dịch hiệu chuẩn B, 180mL    

35.0 mmol/L Na +

16.0 mmol/L K +

41.0 mmol/L Cl –

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm   

Nước rửa, 80mL

0.1 mol/L Ammonium bifluoride

Thùng chứa chất thải                      

           

KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG  

REF 2814 – Bi-Level QC Kit, Medica

REF 2815 – Tri-Level QC Kit, Medica

Ý kiến bạn đọc