EN

MÔ ĐUN THUỐC THỬ EASYLYTE Na/K/Cl/Ca/Li (2124)

Mã số: 202307-0223
MÔ ĐUN THUỐC THỬ EASYLYTE Na/K/Cl/Ca/Li (2124)
MÔ ĐUN THUỐC THỬ EASYLYTE Na/K/Cl/Ca/Li (2124)

EASYLYTE Na/K/Cl/Ca/Li SOLUTIONS PACK

REF 2124 800mL

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mô đun thuốc thử EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li được sử dụng để đo định lượng Natri (Na+), Kali (K+), Clo (Cl−), Canxi (Ca+) và Liti (Li+) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu của người trên máy xét nghiệm EasyLyte.

 

MẪU THỬ

Máu toàn phần sử dụng ống xét nghiệm Lithuium-Heparin Hoặc Sodium Heparin

Huyết thanh

Nước tiểu (Chỉ dành cho Na, K, Cl)

 

THÀNH PHẦN

800mL mô đun thuốc thử (REF 2124)

Dung dịch hiệu chuẩn A, 800 mL

140.0 mmol/L Na +

4.0 mmol/L K +

125.0 mmol/L Cl –

1.25 mmol/L Ca+ +

1.00 mmol/L Li+

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm

Dung dịch hiệu chuẩn B, 180mL

35.0 mmol/L Na +

16.0 mmol/L K +

41.0 mmol/L Cl –

2.50 mmol/L Ca+ +

0.40 mmol/L Li+

Dung dịch đệm

Chất bảo quản

Chất làm ẩm

Nước rửa, 80mL

0.1 mol/L Ammonium bifluoride

Thùng chứa chất thải

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

REF 2814 – Bi-Level QC Kit, Medica

REF 2815 – Tri-Level QC Kit, Medica

 
Ý kiến bạn đọc