EN

Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Mã số: 202308-0248

HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device (Serum/Plasma) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để định tính phát hiện kháng thể kháng Vi-rút Viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương.Chỉ dùng cho chẩn đoán in vitro (trong ống nghiệm) chuyên nghiệp.

HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device (Serum/Plasma) là xét nghiệm miễn dịch dạng màng, định tính để phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương. Màng này được phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp ở vùng vạch thử. Trong khi xét nghiệm, mẫu huyết thanh hoặc huyết tương phản ứng với các hạt phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp. Hỗn hợp di chuyển lên trên bề mặt màng nhờ hiện tượng mao dẫn để phản ứng với kháng nguyên HCV tái tổ hợp trên màng và tạo ra một vạch màu. Sự hiện diện vạch màu này cho biết kết quả dương tính, trong khi không có vạch cho biết kết quả âm tính. Để làm đối chứng theo quy trình, một vạch màu sẽ luôn hiện lên trong vùng vạch chứng. Nếu vạch chứng không hiện lên thì kết quả xét nghiệm là không hợp lệ.

Hướng dẫn sử dụng

Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm khác

Influenza A&B Rapid Test Strip (Swab) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên cúm A và B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch ...
Test thử Syphilis Ultra Rapid Test (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính các kháng thể (IgG ...
Test thử HCV Hapatitis C Virus Rapid Test Strip (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong ...
Test thử HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 ...
Test thử HBsAg One Step Hepatitis B Surface Antigen Test Device (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt ...
Asan Easy Test COVID-19 Ag là thiết bị y tế chẩn đoán in vitro chẩn đoán COVID-19 bằng cách phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tăm bông tỵ ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test HIV1/2 được dùng để định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của ...
Asan Easy Test HCV được dùng để định tính kháng thể của virus viêm gan C trong huyết thanh hay huyết tương ở người. 
Asan Easy Test Dengue IgG/IgM dùng để định tính, phân biệt immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin M (IgM) kháng tất cả các loại virus dengue từ huyết thanh, huyết tương ...
Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 là một bộ xét nghiệm để xác định kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người.