EN

Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Mã số: 202308-0249

Test thử HCV Hapatitis C Virus Rapid Test Strip (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương.

Test thử HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Strip (Serum/Plasma) là một xét nghiệm miễn dịch định tính, dựa vào màng để phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết hanh hoặc huyết tương. Lớp màng được phů kháng nguyên HCV tái tổ hợp trên vùng kết quả của Test thử. Trong quá trình xét nghiệm, mẫu phẩm huyết thanh hoặc huyết tương phản ứng với các phần tử phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp. Hỗn hợp di chuyển lên trên bề mặt màng nhờ hiện tượng mao dẫn để phản ứng với kháng nguyên HCV tái tổ hợp trên màng và tạo ra một vạch màu. Sự hiện diện của vạch màu này cho biết kết quå dương tính, trong khi không có vạch này cho biết kết quả âm tính. Để làm đối chứng theo quy trình, một vạch màu sẽ luôn hiện lên trong vùng chứng. Nếu vạch chứng không hiện lên thì kết quả  xét nghiệm là không hợp lệ.

Hướng dẫn sử dụng

Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm khác

Influenza A&B Rapid Test Strip (Swab) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên cúm A và B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch ...
Test thử Syphilis Ultra Rapid Test (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính các kháng thể (IgG ...
HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device (Serum/Plasma) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để định tính phát hiện kháng thể kháng Vi-rút Viêm gan C trong huyết thanh ...
Test thử HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 ...
Test thử HBsAg One Step Hepatitis B Surface Antigen Test Device (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt ...