EN

Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2

Mã số: 202308-0247

Test thử HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 và/hoặc HIV 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương.

Test thử HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) là một xét nghiệm miễn dịch định tính, dựa vào màng để phát hiện các kháng thể kháng HIV 1/2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Màng được phủ sẵn các kháng nguyên HIV tái tổ hợp. Trong quá trình xét nghiệm, mẫu phẩm máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương phản ứng với các phần tử được phủ kháng nguyên HIV trên test thử. Sau đó, hỗn hợp di chuyển lên kiểu sắc ký trên bề mặt màng nhờ hiện tượng mao dẫn để phản ứng với kháng nguyên HIV tái tổ hợp trên màng ở vùng kết quả của test thử. Nếu mẫu phẩm có chứa các kháng thể kháng HIV 1 và/hoặc HIV 2 thì một vạch màu sẽ xuất hiện trong vùng kết quả, cho biết kết quả dương tính. Nếu mẫu phẩm không chứa các kháng thể HIV 1 và/hoặc HIV 2 thì một vạch màu sẽ không xuất hiện trong vùng kết quả, cho biết kết quả âm tính. Để làm đối chứng theo quy trình, một vạch màu sẽ luôn hiện lên trong vùng chứng cho biết rằng một lượng mẫu vừa đủ đã được thêm vào và lớp màng đã thấm tốt.

Hướng dẫn sử dụng

Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm khác

Influenza A&B Rapid Test Strip (Swab) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên cúm A và B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch ...
Test thử Syphilis Ultra Rapid Test (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính các kháng thể (IgG ...
Test thử HCV Hapatitis C Virus Rapid Test Strip (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong ...
HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device (Serum/Plasma) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để định tính phát hiện kháng thể kháng Vi-rút Viêm gan C trong huyết thanh ...
Test thử HBsAg One Step Hepatitis B Surface Antigen Test Device (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt ...