EN

Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Mã số: 202308-0251

Influenza A&B Rapid Test Strip (Swab) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên cúm A và B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch tiết ở mũi. Mục đích là để hỗ trợ chẩn đoán phân biệt nhanh nhiễm cúm A và B. Xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính vi-rút cúm A và cúm B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch tiết ở mũi. Chỉ dành cho chẩn đoán in vitro chuyên nghiệp.

Influenza A&B Rapid Test Strip (Swab) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính để phát hiện các nucleoprotein của Cúm A và Cúm B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch tiết ở mũi. Trong xét nghiệm này, kháng thể đặc hiệu với các nucleoprotein của Cúm A và Cúm B được bọc riêng ở các vùng kết quả của que thử. Trong quá trình xét nghiệm, mẫu được chiết xuất phản ứng với kháng thể kháng Cúm A và/hoặc Cúm B được phủ lên các hạt. Hỗn hợp di chuyển lên màng để phản ứng với kháng thể kháng Cúm A và/hoặc Cúm B trên màng và tạo ra một hoặc hai vạch màu trong vùng kết quả. Sự hiện diện của vạch màu này ở một hoặc cả hai vùng kết quả sẽ cho kết quả dương tính. Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một vạch sẽ luôn xuất hiện trong vùng chứng. Nếu vạch chứng không xuất hiện, kết quả xét nghiệm không hợp lệ.

Hướng dẫn sử dụng

Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm khác

Test thử Syphilis Ultra Rapid Test (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính các kháng thể (IgG ...
Test thử HCV Hapatitis C Virus Rapid Test Strip (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong ...
HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device (Serum/Plasma) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để định tính phát hiện kháng thể kháng Vi-rút Viêm gan C trong huyết thanh ...
Test thử HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 ...
Test thử HBsAg One Step Hepatitis B Surface Antigen Test Device (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt ...
Asan Easy Test COVID-19 Ag là thiết bị y tế chẩn đoán in vitro chẩn đoán COVID-19 bằng cách phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tăm bông tỵ ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test HIV1/2 được dùng để định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của ...
Asan Easy Test HCV được dùng để định tính kháng thể của virus viêm gan C trong huyết thanh hay huyết tương ở người. 
Asan Easy Test Dengue IgG/IgM dùng để định tính, phân biệt immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin M (IgM) kháng tất cả các loại virus dengue từ huyết thanh, huyết tương ...
Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 là một bộ xét nghiệm để xác định kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người.