EN

Máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu UroMeter 720

Mã số: 202310-0253

UroMeter 720

  • - Hiệu suất cao — tối đa 720 xét nghiệm mỗi giờ
  • - Dễ dàng nhập mã định danh và sử dụng dữ liệu
  • - Dễ dàng nhập nhiều mã định danh bằng bàn phím, máy tính và máy đọc mã vạch
  • - Bộ nhớ tối đa 100.000 kết quả xét nghiệm
  • - Nâng cấp phiên bản phần mềm dễ dàng (kéo và thả PC vào UroMeter 720, không phải thay thế bộ nhớ)
  • - Dễ dàng chuyển ngôn ngữ bằng phương pháp do người dùng xác định
  • - Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
  • - Có sẵn 4 ~ 11 thông số xét nghiệm

Ý kiến bạn đọc