EN

Tags: ASAN

Sản phẩm này nhằm thu thập, vận chuyển và bảo quản niêm mạc mũi, hầu họng... để kiểm tra Virus, Chlamydia, Mycoplasma và Ureaplasma  
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test HIV1/2 được dùng để định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test HCV được dùng để định tính kháng thể của virus viêm gan C trong huyết thanh hay huyết tương ở người. 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test Dengue IgG/IgM dùng để định tính, phân biệt immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin M (IgM) kháng tất cả các loại virus dengue từ huyết ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:Asan Easy Test HBs được dùng để định tính kháng nguyên HBs trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test Syphilis được dùng để định tính kháng thể kháng giang mai trong huyết thanh hay huyết tương người.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test H.pylori được dùng để định tính kháng thể anti-H.pylori trong huyết thanh hay huyết tương ở người.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test ROTA Strip được dùng để phát hiện rotavirus trong mẫu phân người.