EN

Tags: Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động model BA-88A

Mô tả chung:- Các phương pháp đo: Điểm cuối, động học, đánh dấu thời gian và đo hấp thụ.- Dải bước sóng đo: 340-670nm.- Có thể cài đặt lên đến 200 ...