EN

Sinh phẩm chẩn đoán

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test Malaria Pf/Pan Ag được dùng để phát hiện định tính, phân biệt kháng nguyên của loài P.falciparum và  Plasmodium  khác ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test PSA được dùng để định tính kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) trong huyết thanh hay huyết tương ở người.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test CEA là một bộ xét nghiệm miễn dịch sắc ký để xác định kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh hay huyết tương ở ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test FOB được dùng để phát hiện vết máu trong phân người.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test AFP là một bộ xét nghiệm miễn dịch sắc ký dùng để định tính α-feto protein (AFP) trong huyết thanh hay huyết tương của người.