EN

Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Syphilis

Mã số: 202308-0250

Test thử Syphilis Ultra Rapid Test (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính các kháng thể (IgG và IgM) kháng Xoắn khuẩn giang mai (TP) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán Giang mai. Là một xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện định tính các kháng thể (IgG và IgM) kháng Xoắn khuẩn giang mai (TP) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán Giang mai. Chỉ dùng cho chẩn đoán in vitro (trong ống nghiệm) chuyên nghiệp.

Test thử Syphilis Ultra Rapid Test (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là một xét nghiệm định tính, dựa vào màng để phát hiện các kháng thể kháng TP (IgG và IgM) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Trong quá trình xét nghiệm này, kháng nguyên Giang mai tái tổ hợp được cố định trong vùng kết quả của test thử. Sau khi được thêm vào vùng nhỏ mẫu, mẫu phẩm sẽ phản ứng với các phần tử phủ kháng nguyên Giang mai đã được cố định vào vùng nhỏ mẫu. Hỗn hợp này di chuyển kiểu sắc ký dọc theo chiều dài của test thử và phản ứng với kháng nguyên Giang mai cố định. Định dạng xét nghiệm kháng nguyên đôi có thể phát hiện cả IgG và IgM trong mẫu phẩm. Nếu mẫu phẩm có chứa kháng thể kháng TP thì một vạch màu sẽ xuất hiện trong vùng vạch kết quả, cho biết kết quả dương tính. Nếu mẫu phẩm không chứa kháng thể kháng TP thì một vạch màu sẽ không xuất hiện trong vùng này, cho biết kết quả âm tính. Để làm đối chứng theo quy trình, một vạch màu sẽ luôn hiện lên trong vùng chứng. Nếu vạch chứng không hiện lên thì kết quả xét nghiệm là không hợp lệ

Hướng dẫn sử dụng

Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm khác

Influenza A&B Rapid Test Strip (Swab) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên cúm A và B trong các mẫu bệnh phẩm từ dịch ...
Test thử HCV Hapatitis C Virus Rapid Test Strip (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong ...
HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device (Serum/Plasma) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để định tính phát hiện kháng thể kháng Vi-rút Viêm gan C trong huyết thanh ...
Test thử HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 ...
Test thử HBsAg One Step Hepatitis B Surface Antigen Test Device (Serum/Plasma) là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt ...
Asan Easy Test COVID-19 Ag là thiết bị y tế chẩn đoán in vitro chẩn đoán COVID-19 bằng cách phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tăm bông tỵ ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGAsan Easy Test HIV1/2 được dùng để định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của ...
Asan Easy Test HCV được dùng để định tính kháng thể của virus viêm gan C trong huyết thanh hay huyết tương ở người. 
Asan Easy Test Dengue IgG/IgM dùng để định tính, phân biệt immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin M (IgM) kháng tất cả các loại virus dengue từ huyết thanh, huyết tương ...
Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 là một bộ xét nghiệm để xác định kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người.