EN

Vật tư tiêu hao

Sản phẩm này nhằm thu thập, vận chuyển và bảo quản niêm mạc mũi, hầu họng... để kiểm tra Virus, Chlamydia, Mycoplasma và Ureaplasma