EN
Sức khỏe cộng đồng
Là hạnh phúc của chúng tôi!
SINCE 2006

Sức khỏe cộng đồng là hạnh phúc của chúng tôi!

Chúng tôi là một doanh nghiệp năng động và hiệu quả, hoạt động trên 15 năm trong lĩnh vực tiếp thị & phân phối các sản phẩm vắc xin, sinh phẩm chẩn đoán, máy và hóa chất xét nghiêm… chất lượng cao trên thị trường Việt Nam, một thị trường đầy tiềm năng & đang phát triển mạnh.

Hình ảnh

CBCNV công ty tham quan du lịch Phú quốc năm 2022

Thăm quan nhà máy ASAN PHARMACEUTICAL COMPANY tại Hàn Quốc năm 2019

Hội thảo khoa học bệnh Sởi-Quai bị-Rubella và vắc xin phòng ngừa năm 2018

CBCNV công ty tham quan du lịch Phú quốc năm 2022
Thăm quan nhà máy ASAN PHARMACEUTICAL COMPANY tại Hàn Quốc năm 2019
Hội thảo khoa học bệnh Sởi-Quai bị-Rubella và vắc xin phòng ngừa năm 2018

Đối tác